POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ce date personale colect?m ?i de ce le colect?m

Comentarii

Când vizitatorii las? comentarii pe sit, colect?m datele ar?tate în formularele de comentarii, dar ?i adresa IP a vizitatorului ?i ?irul agen?ilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un ?ir f?cut anonim (numit ?i un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dac? îl folose?ti. Politica de confiden?ialitate a serviciului Gravatar este disponibil? aici: https://automattic.com/privacy/. Dup? aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibil? pentru public lâng? comentariul t?u.

Media

Dac? încarci imagini pe situl web, ar trebui s? evi?i înc?rcarea imaginilor care au incluse date de loca?ie înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot desc?rca ?i extrage toate datele despre loca?ie din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dac? la?i un comentariu pe situl nostru, po?i opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email ?i sitului t?u web. Acestea sunt pentru confortul t?u, astfel nu mai trebuie s? le completezi din nou când la?i un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dac? ai un cont ?i te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dac? navigatorul t?u accept? cookie-uri. Acest cookie nu con?ine date personale ?i este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta ?i câteva cookie-uri pentru a-?i salva informa?iile de autentificare ?i op?iunile de afi?are pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt p?strate dou? zile, iar cele pentru op?iuni de afi?are pe ecran sunt p?strate un an. Dac? selectezi „?ine-m? minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi p?strate dou? s?pt?mâni. Dac? te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dac? editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul t?u. Acest cookie nu include date personale ?i indic? pur ?i simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expir? dup? 1 zi.

Con?inut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include con?inut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Con?inutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca ?i cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot s? colecteze date despre tine, s? foloseasc? cookie-uri, s? înglobeze urm?rirea suplimentar? de la p?r?i ter?e ?i s?-?i monitorizeze interac?iunea cu con?inutul înglobat, inclusiv s?-?i urm?reasc? interac?iunea cu con?inutul înglobat dac? ai un cont ?i e?ti autentificat în acel sit web.

Analitice

Cu cine partaj?m datele tale

Cât timp î?i p?str?m datele

Dac? la?i un comentariu, comentariul ?i metadatele lui sunt p?strate pe o perioad? nedeterminat?. A?a putem recunoa?te ?i aproba automat toate comentariile urm?toare în loc s? le ?inem într-o coad? pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dac? exist?) care se înregistreaz? pe situl nostru web, stoc?m ?i informa?iile personale pe care le furnizeaz? în profilul lor de utilizator. To?i utilizatorii î?i pot vedea, edita sau ?terge informa?iile personale oricând (dar nu î?i pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea ?i edita aceste informa?ii.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dac? ai un cont sau ai l?sat comentarii pe acest sit web, po?i cere s? prime?ti un fi?ier de export cu datele personale pe care le de?inem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne po?i cere s? ?tergem toate datele personale pe care le de?inem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obliga?i s? le p?str?m în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde î?i trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informa?iile tale de contact

Informa?ii suplimentare

Cum î?i protej?m datele

Ce proceduri avem la dispozi?ie pentru înc?lcarea securit??ii datelor

De la care p?r?i ter?e primim date

Ce decizii lu?m ?i/sau ce profiluri realiz?m automat cu datele utilizatorilor

Cerin?e pentru divulgarea unei afaceri controlat? de guvern